לחצו על הגלויה שבידכם. בהצלחה...

לאתגר קיימות מספר גרסאות, יתכן ובעמוד זה קיימות חידות, שאינן נמצאות בתוך הקופסה