top of page

מהי המילה החבויה בחידה?

הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

איפה צריך לגזור? על גבי מה צריך להניח את הגלויה?

האסטרונאוט מזכיר מאוד את העטיפה של קופסת החידות...

יש לגזור את הגלויה היכן שמסומן (קו מקווקו) ולהניחה על גבי עטיפת הקופסה של האתגר הצהוב. החצים, על פי המספרים, מצביעים על האותיות המרכיבות את התשובה

13X18 חידת עטיפה.jpg

כל הכבוד!

P1.png

"E"

זכרו את הכוכב והאות...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

432-4320794_separate-svg-png-free-scisso
human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - בינוני.gif
bottom of page