WHO?

הכניסו פתרון:

 נראה שיש קשר בין הגלגלי שיניים לשעון הביג-בן...

אולי כדאי להזיז את הגלגלי שיניים כך שהחלקים הצהובים יראו את השעה שמצויינת בשעון. על מה מצביעים החצים האדומים?

לאחר סיבוב הגלגל הקטן (שעות) לשעה שלוש והגלגל הגדול לשעה 12, החצים האדומים מצביעים על האותיות RE. דו "רה" מי פה... השחקנית בהתאם היא השנייה משמאל

13X18 חידת ביגבן.jpg

כל הכבוד!

P8.png

אין כאן אות, אבל קיבלתם 10 אחוז הנחה למשחק אצלנו בחדרי הבריחה בתל אביב...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - קשה.gif