top of page

תקנון

כללי:

 

הכניסה למתחם קווסטר (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

* יש להגיע 15 דקות לפני תחילת המשחק

* הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה

* חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

* חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

* החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת קווסטר ישראל בע"מ, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

* השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה,הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק. 

* בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

* תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

* החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. קווסטר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

* כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש..

* המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.

* הלקוח מאפשר מפעם לפעם לשלוח אליו הודעות פרסומיות, הודעות שירות שונות, אישורי הזמנת משחק והודעות אחרות הקשורות לקיום המשחק. הודעות פרסומיות יישלחו אך ורק באמצעות דוא"ל ובתחתית כל הודעה יופיע כפתור "הסר מהתפוצה" שלאחר לחיצתו לא תשלחנה יותר הודעות פרסומיות ללקוח. 

- אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.

- חברת קווסטר ישראל בע"מ תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

 

מחירון באתר:

 

* קווסטר רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

* המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

 

מדיניות הזמנה:

 

קווסטר שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.

 

* להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד

* מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

* ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.

* הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

* הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי

 

ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:

* ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה או דרך מנגנון הביטול במייל שנשלח דרך מערכת ההזמנות.

 

קווסטר רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:
1. אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
2. במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
4. עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
5. מספר ימים טרם מועד ההזמנה יתבצע וידוא הגעה טלפוני עם הלקוח.
    במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח עד 24 שעות לפני המשחק, קווסטר תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת.
 
הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.

* לקוח שהזמין משחק ולא הגיע בפועל יידרש לתשלום מקדמה בהזמנתו הבאה

bottom of page