?

הכניסו פתרון:

איזה עיתון ידוע הריבוע הצהוב מזכיר...

הצורות שעל יד הריבוע הצהוב מסמנות אותיות ספציפיות

הריבוע הוא הלוגו של NATIONAL GEOGRAPHIC, הצורות הן צביעה של הבפנים של אותיות מתוך הלוגו בהתאמה, בהתאם לכך, מה יוצא בריבוע שבתחתית החידה?

13X18 ריבועצהוב.jpg