top of page

--- חידת ספטמבר ---

על מנת לפתור את החידות הבאות, יש להכניס את הפתרון לשורת כתובת האינטרנט לאחר הקו הנטוי במקום המילה START, כפי שמופיע בתמונה 

לקבלת רמזים, שלחו לנו הודעה בפיייסבוק

bottom of page