כל הכבוד - שער A נפתח
ax
כדאי לכם לרשום בצד את האותיות האלו... ולאיזה שער שייכות