כל הכבוד- שער P נפתח
en
כדאי לכם לרשום בצד את האותיות האלו... ולאיזה שער שייכות