כל הכבוד- שער B נפתח
mu
כדאי לכם לרשום בצד את האותיות האלו... ולאיזה שער שייכות