כל הכבוד- שער T נפתח
zi
כדאי לכם לרשום בצד את האותיות האלו... ולאיזה שער שייכות