כל הכבוד- שער N נפתח
lo
כדאי לכם לרשום בצד את האותיות האלו... ולאיזה שער שייכות