כל הכבוד- שער C נפתח
br
כדאי לכם לרשום בצד את האותיות האלו... ולאיזה שער שייכות