top of page

קווסטר חדרי בריחה - חידת פסח

כמה כאלו מופיעים בעמוד הראשי?
מספר הסוכנים הפורצים לבקתת הפרויקט
היעזרו ברמז שמצאתם כדי למצוא באיזה שעה הטיסה תפוסה?
שלחו לנו בהודעה פרטית בפייסבוק את התשובה? 
bottom of page