קווסטר חדרי בריחה - חידת פסח

כמה כאלו מופיעים בעמוד הראשי?
מספר הסוכנים הפורצים לבקתת הפרויקט
היעזרו ברמז שמצאתם כדי למצוא באיזה שעה הטיסה תפוסה?
שלחו לנו בהודעה פרטית בפייסבוק את התשובה? 

QuestAir - Escape Rooms & Group Activities

Quala Club 

  • Facebook
  • YouTube