קווסטר חדרי בריחה - חידת פסח

כמה כאלו מופיעים בעמוד הראשי?
מספר הסוכנים הפורצים לבקתת הפרויקט
היעזרו ברמז שמצאתם כדי למצוא באיזה שעה הטיסה תפוסה?
שלחו לנו בהודעה פרטית בפייסבוק את התשובה?