top of page
CleanShot 2022-07-07 at 08.38_edited.png

דילמה 2: אתם נכנסים בבוקר לקפיטריה לעשות לכם קפה. יש כ-10 עובדים ועובדות בתור למכונת קפה. שני עובדים בתור מספרים, בקול רם, אחד לשני על הדייט מאתמול בערב ומתארים בפרטי פרטים כמה היה סוער

מה אתם עושים?

קוטעים את השיחה
מצטרפים לשיחה
לא עושים כלום

התשובה היא שיש לקטוע את השיחה מיידית

השיח הזה מייצר סביבה לא נעימה בעבור עובדים אחרים. ההתערבות שלכם כדי לעצור שיח זה מהווה מודל לחיקוי בעבור העובדים ובנוסף מעבירה מסר ברור מצד ההנהלה- אנחנו דואגים לסביבת עבודה נעימה ובטוחה לכל עובדינו ואפס סובלנות למי שיפר זאת.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

קוטעים את השיחה. למה? (לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):

מבזבז זמן בעבודה
לא ראוי לנהל שיחות כאלו
זה מביך אותי ובוודאי מביך אחרים
זו המדיניות של החברה

נכון מאוד!

התשובה היא שיש לקטוע את השיחה מיידית

השיח הזה מייצר סביבה לא נעימה בעבור עובדים אחרים. ההתערבות שלכם כדי לעצור שיח זה מהווה מודל לחיקוי בעבור העובדים ובנוסף מעבירה מסר ברור מצד ההנהלה- אנחנו דואגים לסביבת עבודה נעימה ובטוחה לכל עובדינו ואפס סובלנות למי שיפר זאת.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

נכון מאוד!
התשובה היא שיש לקטוע את השיחה מיידית
אך מהסיבה הבאה:
השיח הזה מייצר סביבה לא נעימה בעבור עובדים אחרים. ההתערבות שלכם כדי לעצור שיח זה מהווה מודל לחיקוי בעבור העובדים ובנוסף מעבירה מסר ברור מצד ההנהלה- אנחנו דואגים לסביבת עבודה נעימה ובטוחה לכל עובדינו ואפס סובלנות למי שיפר זאת.

EVENN_logo_edited.png
ניסיון נוסף

לא עושים כלום. למה? (לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):

החיים הפרטיים של עובדינו הם לא ענינינו
זהו זמן ההפסקה שלהם
זו אינטראקציה שיוצרת חיבור בין העובדים
עובדים צריכים לשחרר קיטור מדי פעם

מצטרפים לשיחה. למה?(לחצו על התשובה שמתארת את דעתכם):

רוצים להיות מגניבים עם העובדים שלנו
רוצים להיות קרובים לעובדים שלנו
רוצים להתעניין בחיי העובדים שלנו
סקרנות
bottom of page