WHAT IS MY LAST NAME?

‏‏לכידה.JPG
הכניסו פתרון:
שלח
לחץ לרמז #1
לחץ לרמז #2
לחץ לפתרון

מה מזכירים לכם הסימנים שמהם מורכבת הדמות המצויירת

איזו שיטת הצפנה והעברת מסרים אתם מכירים? הגבות הן הסימן הראשון...

מורס. גוגל יעזור לכם לתרגם את הסימנים על פי סדר הופעתם בסיפור. גבות = שני קווים = M...

13X18 JON לדגל.jpg

כל הכבוד!

"i"

#

זכרו את האות...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

google-logo-png-suite-everything-you-nee
human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - בינוני.gif