פתרו את המשוואה

13X18  לדגל עזריאלי.jpg
הכניסו פתרון:

הצורות מסמלות משהו ממבט על

אילו בניינים אתם מכירים שבנויים בצורות הנ"ל

היעזרו בגוגל לגלות את המספר הקומות בעזריאלי והשלימו את ההתרגיל. בהצלחה!

windows.jpg

כל הכבוד!

"N"

@

זכרו את האות...

מה צריך כדי לפתור את החידה?

google-logo-png-suite-everything-you-nee
human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - קשה.gif