?

הכניסו פתרון:

איך הבקבוק המסומן באות ומספר יכול לעזור לי...

אילו מגדלים הצורות מזכירות?

האיור הוא של מגדלי עזריאלי מלמעלה. המעלית מכווינה לבחון את כמות הקומות בכל אחד מהבניינים... מה יוצא?

windows.jpg