?

הכניסו פתרון:

איך הבקבוק המסומן באות ומספר יכול לעזור לי...

אילו מגדלים הצורות מזכירות?

האיור הוא של מגדלי עזריאלי מלמעלה. המעלית מכווינה לבחון את כמות הקומות בכל אחד מהבניינים... מה יוצא?

windows.jpg
13X18 עזריאלי.jpg