מי חושב שהוא גילה את הצפון?

הכניסו פתרון:

התשובה בשמיים...התרכזו רק בעיגולים הצהובים

איך מוצאים את כוכב הצפון?

הנקודות מסמלות כוכבים בשמיים, כאשר מחפשים את הסימנים המכווינים לכוכב הצפון (הדובה הגדולה והקסיופאה) ניתן לגלות אותם בכוכבים הצהובים. לכן כוכב הצפון נמצא על הראש של הקוף

מה צריך כדי לפתור את החידה?

google-logo-png-suite-everything-you-nee
human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - קשה.gif