?

הכניסו פתרון:

השלימו את הסמלים שבקישור בעזרת הגלויה

מה המילה שיוצאת

תחשבו...