את מה הם בונים?

הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?

מדד קושי: