LAST NAME: ?

הכניסו פתרון:

אילו שיטות העברת מסרים ידועות קיימות?

מורס...

כאשר מסתכלים על איור המרגל, ניתן להבחין בחלקים השונים בגופו הבנויים מקווים ונקודות לפי הסדר שמתואר בכתוב. שם משפחתו יוצא MORTIS

13X18 JON.jpg