כשנולדת, אני חגגתי _ ?

הכניסו פתרון:

מה צריך כדי לפתור את החידה?

מדד קושי: