?

הכניסו פתרון:

איך אפשר להשתמש בקווים הצבעוניים כדי לייצר אותיות?

כחול ולבן = I 

I LOVE RIDDLES