13X18 דלי לדגל.jpg

כל הכבוד!

&="T"

זכרו את האות + הסימן...

הכניסו פתרון:

על מנת למלא את הדלי אתם צריכים לסובב את הקוביות להשלמת הצינור

כדי לחבר את הצינור נסובב את האות הכי שמאלית 180 מעלות ונקבל את האות T

אחרי שנסובב את כל האותיות, נקבל שיר מפורסם, מי שר אותו? מי הכי יפה בכל העיר?

מה צריך כדי לפתור את החידה?

human-brain-uql.png

מדד קושי:

מדד קושי - בינוני.gif