8 סימני שאלה, שמונה סימני שאלה, EIGHT Question Marks

THE ANSWER: NICE